BIT Automation har tung erfarenhet av 800xA

ABBs Industrial IT baserade automationssystem, System 800xA, ger kunderna ett bättre sätt att uppnå en mätbar  Därmed skapas en sömlös länk mellan processtyrningen och olika tredjepartspaket. System 800xA stöder således lösningar som ger totalstyrning av industrianläggningar och skiljer sig därmed från traditionella automationssystem. Resultatet blir förbättrad produktivitet i hela anläggningen. Här följer några exempel på kraftfulla och integrerade basfunktioner för processindustrin som finns i 800xA:

– Drift
– Anläggningskonstruktion
– Informationshantering
– Batchhantering
– Tillgångsoptimering
– Processtyrning och I/O
– Fältbussarförbättring i produktivitet och lönsamhet. Till skillnad från traditionella styrsystem innehåller System 800xA alla automationsfunktioner i en och samma drifts- och konstruktionsmiljö, så att anläggningar och fabriker kan drivas effektivare till en lägre kostnad.
Systemet klarar inte bara traditionell processtyrning utan även produktionsstyrning, säkerhetssystem, smart instrumentering, motorstyrning, robotcellstyrning, informationshantering, tillgångsoptimering så kallad ”asset optimization” och hantering av anläggningsdokumentation. Den unika konstruktionsmiljön för applikationer arbetar mot en enhetliguppsättning data för hela Konstruktionsdata behöver bara matas in en enda gång. Effektiva funktioner stödjer programmering, ändringar och återanvändning av applikationslösningar.