Slangfilteranläggning SYSAV, Malmö

Nybyggnation av komplett pannanläggning 40 MW innehållande panna, rökgasrening, turbin, fjärvärmedistr. etc. Arbetar som systemledare och 800xA Plattformsansvaring, ansvarar för samordning av automation och integration av delsystem i slutgiltigt målsystem (Balance of plant + turbin).