Djurkremeringspannor SYSAV, Malmö

Nybyggnation av tre mindre djurkremeringsungnar. Ett 800xA projekt med säkerhetsklassade kretsar (sk SIL).