Landningssystem flygplats Landvetter, Göteborg

Operatörsgränssnitt görs i Citect och styrning i 800xa. Uppgraderar styrsystem för taxibanljus på Landvetter flygplats. Cirka 2000 armaturer och UPS skall styras och manövreras från flygplatsens kontrolltorn.