Maskinstyrning för läkemedelsutrustning Gambro, Lund

Programmerare för ett maskinstyrningsprogram. Applikation för en ABB PM861 och en 800 panel till en maskin som tillverkar bikarbonatfilter, en förbrukningsprodukt till dialysmaskinerna.