2 st nya värmeverk SYSAV, Malmö

Komplett projekt i 800xA version 4.1. Teknisk projektledare för projekt med 10 ingenjörer. Jag styr och fördelar arbetet i gruppen, representerar gruppen mot kund samt lägger upp programstruktur, tar fram styrdokument, tidplaner etc. Projektet innefattar en ny redundant automationslösning för två sopförbränningsanläggningar samt ny rökgasreningsanläggning. Projektet innefattar 5st PM864 controllrar ställverk med INSUM kommunikation via profibus och modulebus, 6 servrar samt 6 operatörstationer. Totalt 500-600 IO signaler och cirka 100 Insumgrupper samt 15 REF skydd (mellanspänning). Det stora arbetet ligger i att bygga en mycket avancerad förbränningsreglering. Gruppen levererar också ett komplett objekttypbibliotek med ett 20 tal nya objekttyper, ventiler, motorer etc.