Sopförbränning värmekraftverk SYSAV, Malmö

Systemledare och 800xA plattformsansvarig för Linje 4, en ny avfallsanläggning i Malmö. 8 servers, 4 OP-platser, 10 controllers, 5500 I/O-punkter, INSUM ställverk, ACS800 frekvensomriktare m.m. komplett redundant system. Projektgrupp 7 man.