Testarbete 800xA, ABB Automation Technologies AB, Malmö

ABB Automation Technologies AB, Malmö ABB utvecklar en ny plattform för automatisering och styrning (800xA). Jag arbetar som testledare och ansvarar för testningen. Jag skriver testbeskrivningar och testar produkten, arbetar nära både utvecklare och testpersonal. Jag gör flera månadslånga reser bla. till Cleveland, Ohio USA men också till Västerås för att hjälpa andra ABB företag med expertsupport på produktfamiljen.