Uppgradering av 800xA SYSAV, Malmö

Uppgradering av 800xA från version 4.1 till 5.1. Ett redundant system innehållande 7 Servrar, 4 operatörsplatser och 15 styrsystem. Systemet styr två stycken sopförbränningspannor med all kringutrustning och en rökgasreningsanläggning.