Vår starkaste egenskap är att vi är flexibla individer, som gillar att tänka och lösa problem. Vi skapar lösningar baserat på kunskap och erfarenhet.

BIT Automationskonsulter har lång erfarenhet från automationsbranchen.

Alla konsulter har en M Sc/ B Sc examen, vi har också många års erfarenhet från industribaserade automationsprojekt:

Bolaget har erfarenhet från brancher:

• Kraft och energi
• Läkemedel
• Infrastruktur
• Gruv och stålindustri

Vi har också många års erfarenhet av automationsplattformen 800xA från ABB. Vi har varit involverade både i utvecklingen av produkten och av projekttillämpningar med plattformen i diverse industritillämpningar.

Bolaget har också ett par års erfarehet av mjukvarutestning från ABBs utvecklingsavdelning.

Arbetet som testledare och testingenjör vid ABBs utvecklingsavdelning har gett oss djupa kunskaper om ABBs automationsplattform 800xA för industrin.