Vad är automation?

Automation är ingenjörskonsten att utnyttja mätning och information i realtid för att
få material- och energiflöden att fungera på bästa sätt.

Automationssystem är ofta komplexa med stora datanätverk, sensorer, visualisering av komplex processinformation i realtid, förståelse för användarens produktionsekonomi, simulering etc. Här krävs förståelse för såväl teknik och miljö som ekonomi och beteende.

Automation är mät- och styrteknologi som syftar till att rationalisera och förbättra en produktionsprocess. Hit räknar vi bland annat teknologi för mätutrustning, ställdon, processreglering, motordrifter, kommunikation människa/maskin, robotteknik, processoptimering och produktionsoptimering.

 

Automation är ett fantastiskt ämne som kombinerar programmering, reglerteknik och processkunskap.